Jezuitištv20072017

Štvorica kňazov sa zotavuje z pádu v Alpách

Páter Peter Dubovský SJVďaka voči Bohu, záchranárom ako aj všetkým známym i neznámym, ktorí sa zjednotili v modlitbe, zaznieva z úst slovenského jezuitu pátra Petra Dubovského, jedného zo štyroch horolezcov, ktorí zázračne prežili pri horozeleckom nešťastí v oblasti Mont Blancu v utorok 18. júla. Pri 50-metrovom páde z masívu Grandes Jorasses vyviazli relatívne veľmi dobre a sú momentálne v nemocnici Parini di Aosta na severe Talianska. S rôznymi stupňami zranení sú dvaja kňazi Spišskej diecézy a o skutočnej záchrane života možno hovoriť v prípade poľského jezuitu.

Čítať ďalej...

Magis Central Europe 2017

V piatok, 14. júla sa na rôznych miestach Európy stretlo 250 účastníkov Magisu Central Europe 2017, ktorý sa uskutoční v Česku, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Rakúsku, Kosove a na Slovensku a potrvá do 23. júla. V piatok, 14. júla sa na rôznych miestach Európy stretlo 250 účastníkov Magisu Central Europe 2017, ktorý sa v tomto roku uskutoční v Česku, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Rakúsku, Kosove a na Slovensku. Mladí ľudia z 22 krajín Európy, ale aj Blízkeho východu či Ruska, počas prvých dní vytvoria 16 menších skupiniek (experimentov) zameraných na jednu konkrétnu činnosť v sociálnej, ekologickej, putovnej alebo umeleckej oblasti.

Čítať ďalej...

Spoločenstvo kresťanského života CVX má novú líder komunitu

Spoločenstvo CVXV sobotu, 20. mája 2017 malo Spoločenstvo kresťanského života CVX svoje 1. Národné (oficiálne) zhromaždenie. To sa uskutočnilo v Ivanke pri Dunaji. Na tomto zhromaždení si zástupcovia všetkých registrovaných spoločenstiev CVX na Slovensku schválilo nový organizačný štatút a zvolilo si aj novú Líder komunitu. Líder komunita je zodpovedná za riadenie Spoločenstva CVX na Slovensku. Jej funkčné obdobie sú tri roky.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v letnom dvojčísle mesačníka Posol?

Čo prináša letné dvojčíslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František kladie každému vyslovene osobné otázky, ktorými chce načrieť na hlbinu: „Aké miesto má v našom živote Duch Svätý? Som schopný počúvať ho? Keby sme niektorým srdciam urobili duchovný elektrokardiogram, výsledkom by bola rovná čiara, bez citov...“ Pápež vyzýva, aby sme brali vážne prítomnosť tretej Božskej osoby v našich životoch i farnostiach.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v júnovom vydaní mesačníka Posol?

Čo nájdete v júnovom vydaní mesačníka Posol?„Aj dnes je mnoho mladých, ktorí majú povolanie, ale často sa objaví niečo, čo ich zastaví,“ konštatuje pápež František vo svojom príhovore v rubrike Stále aktuálne slová. Volá po oslobodení mladých od moci peňazí, modlárstva, pýchy. Zároveň vážne pripomína: „Povolania tu sú. Prispievajme k tomu, aby rástli.“

Čítať ďalej...

Milan Lach SJ novým administrátorom eparchie Parma

Svätý Otec František vymenoval v sobotu 24. júna 2017, na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, vladyku Milana Lacha SJ, doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej archieparchie, za apoštolského administrátora gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. Svätý Otec František vymenoval v sobotu 24. júna 2017, na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, vladyku Milana Lacha SJ, doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, za apoštolského administrátora gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. Eparchia Parma s približne 9000 veriacimi a 30 farnosťami patrí do Pittsburghskej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris v USA.

Čítať ďalej...

Deň rodiny v Trnave

Krásne počasie, usmiate rodinky, dvor plný atrakcií a pestrý kultúrny program už po ôsmy krát dotvárali Deň rodiny v Trnave, ktorý sa uskutočnil v nedeľu, 21. mája v priestoroch jezuitského Centra pomoci pre rodinu. Krásne počasie, usmiate rodinky, dvor plný atrakcií a pestrý kultúrny program už po ôsmy raz dotvárali peknú a uvoľnenú atmosféru Dňa rodiny v Trnave, ktorý sa uskutočnil v nedeľu, 21. mája v priestoroch jezuitského Centra pomoci pre rodinu.

Čítať ďalej...

Júnové číslo bulletinu JEZUITI dnes

Júnové číslo bulletinu JEZUITI dnesDo vašej pozornosti ponúkame nové číslo bulletinu JEZUITI dnes, ktorý vydáva Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej pre svojich dobrodincov, spolupracovníkov, priateľov a známych. Najnovšie číslo bulletinu ponúka rozhovor s pátrom Petrom Dufkom SJ, pedagógom na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, ktorý si v tomto roku pripomína 100. výročie svojho založenia (plné znenie rozhovoru s názvom „V službe kresťanskému Východu” je možné nájsť na našej stránke), v ktorom slovenský jezuita približuje minulosť i hlavné poslanie tejto jedinečnej vzdelávacej inštitúcie, ale aj správy z rôznorodých jezuitských akcií či profil výnimočného gréckokatolíckeho jezuitu o. Michala Lacka SJ.

Čítať ďalej...

Jezuitskej reholi kondoloval patriarcha Cyril

Pohrebným obradom v ruskom katolíckom chráme byzantského obradu sv. Antona Veľkého predsedal slovenský gréckokatolícky jezuita a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vladyka Cyril Vasiľ SJ.Patriarcha Ruskej pravoslávnej cirkvi Cyril zaslal generálnemu predstavenému Spoločnosti pátrovi Arturovi Sosovi SJ kondolenčný list pri príležitosti úmrtia pátra Ludwiga Pichlera SJ.

Čítať ďalej...

Biblia

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Modlitby