Jezuitipia23022018

V Ríme otvoria Jubilejný rok sv. Alojza, patróna mládeže a študentov

sv. Alojz Gonzaga SJUž o mesiac slávnostne otvoria v Ríme Jubilejný rok patróna mládeže a študentov sv. Alojza. Pri príležitosti 450. výročia jeho narodenia bude v piatok 9. marca o 18. hodine v Kostole sv. Ignáca (Chiesa di Sant´Ignazio di Loyola in Campo Marzio) predsedať otváracej svätej omši generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa.

Čítať ďalej...

Spomienka na P. Františka Paňáka

P. František Paňák SJÚstav pamäti národa v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity usporiadali v Košiciach vedeckú konferenciu o pátrovi Františkovi Paňákovi SJ pri príležitosti 110 výročia jeho narodenia. Konferencia začala 24. januára o 17:30 v jezuitskom dome na Komenského ulici predstavením osobnosti JUDr. Františka Paňáka SJ historikom ÚPN Františkom Neupauerom.

Na druhý deň podujatie pokračovalo svätou omšou v Dóme sv. Alžbety, ktorú celebroval emeritný arcibiskup, Mons. Alojz Tkáč, spolu s ďalšou desiatkou kňazov. Konferencia pokračovala v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, kde okrem iných prednášajúcich vystúpili s príspevkami aj pátri Ján Ďačok SJ a Milan Hudaček SJ. Záverečnú časť podujatia tvorili svedectvá ľudí, ktorí pátra osobne poznali a stretávali sa s ním.

Čítať ďalej...

Pápež sa modlil nad rakvou brata Salvadora Muru, sekretára z argentínskych čias

Pápež sa modlil nad rakvou brata Salvadora Muru, sekretára z argentínskych čiasSvätý Otec František v utorok v ranných hodinách navštívil kaplnku generálneho domu Spoločnosti Ježišovej v Ríme, kde sa pomodlil nad rakvou svojho jezuitského spolubrata Salvadora Angela Muru SJ. Brat Mura, ktorý zomrel v sobotu 2. decembra vo veku 84 rokov v nemocnici v Ríme, bol sekretárom a šoférom Jorgeho Maria Bergoglia v čase, keď viedol jezuitov v Argentíne ako provinciál.

Čítať ďalej...

Čo prináša februárové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša februárové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, že „kríž neznamená beznádejnú tragédiu, ale je miestom, kde Ježiš vyjavuje svoju slávu“. V súvislosti so Svetovým dňom chorých (11. februára) Svätý Otec zdôrazňuje, že Cirkev potrebuje osobitnú milosť, aby mohla plniť službu starostlivosti o chorých.

Čítať ďalej...

Umenie v službe Evanjelia

Kristus na mozaike pátra Marka Ivana Rupnika SJ.Úlohou kultúry je skvalitňovať život človeka. Dnes je svet plný vizuálneho šumu, ktorý na nás útočí na každom rohu. Reklamné bilboardy, plagáty, obrazovky, z ktorých blikajú gýčové šoty v konečnom dôsledku často udupávajú v človeku zmysel pre krásu. Jednou z úloh, či služieb umenia je aj sprostredkovať obraz pravdivého života prostredníctvom harmónie a pravej krásy. Krásu, ktorá je dielom najväčšieho Majstra, môžeme vidieť napríklad v prírode. Najvyšší Majster tvorí krásu vychádzajúcu z pravdy. Ľudské umenie sa rovnako snaží predstaviť krásu v nadčasovom posolstve presahujúcom hmotu i priestor. V konkrétnych dielach, ktoré dostávajú svoju formu, môžeme čítať hĺbku umelcovej myšlienky. Umelcova úloha, a možno aj poslanie, by potom bola vo vytváraní diel, ktoré by nám pomohli krajšie prežívať všadeprítomnú realitu vôkol nás.

Čítať ďalej...

Čo prináša januárové číslo Posla?

Čo prináša januárové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František slovami apoštola Pavla vyzýva k modlitbám za vládcov, „aby sme mohli viesť tichý a pokojný život, dôstojný a zasvätený Bohu“. Kladie otázku aj verejným predstaviteľom, či sa modlia k Tomu, ktorý im dal moc skrze ľud. Pripomína dokonca, že nemodliť sa za verejných predstaviteľov je hriechom, ktorý treba vyznať v spovedi.

Čítať ďalej...

Čo prináša novembrové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša novembrové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, že Cirkev potrebuje „každodenných svätých“, mučeníkov, bez ktorých nemôže napredovať. „Dosvedčujú, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a žije. Oni nás učia, že so silou lásky, tichosťou sa dá bojovať proti panovačnosti, násiliu, vojne a s trpezlivosťou je možné dosiahnuť pokoj.“

Čítať ďalej...

Decembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša decembrové  číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František zamýšľa nad otázkami: Ako môžeme kráčať v ústrety Ježišovi? Ako si máme pripraviť svoje srdcia na stretnutie s ním? Cez bdelosť v modlitbe, činnosť v láske a radosť vo chvále odporúča hľadať Ježiša. Pripomína, že Božia láska sa nikdy neunaví v hľadaní človeka.

Čítať ďalej...

Zomrel P. Emil Krapka SJ

Vo nedeľu, 22. októbra v ranných hodinách zomrel vo veku 92 rokov v Ivanke pri Dunaji rehoľný kňaz P. Emil Krapka SJ. S naším drahým zosnulým sa rozlúčime pri svätých omšiach v piatok 27. októbra 2017 o 10.00 vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji a o 14.00 v jezuitskom kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Telesné pozostatky budú pochované na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave v pondelok 30. októbra 2017 o 15.00 hod.

Čítať ďalej...

Modlitba

Spiritualita

Pobožnosť

Tajomstvo svätosti

Modlitba