Jezuitipia20042018

Čo nájdete v marcovom vydaní mesačníka Posol?

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

„Mučeníci sú tí, ktorí nesú Cirkev vpred, podopierajú Cirkev. A dnes ich je viac než v prvých storočiach. Médiá o tom nehovoria... Mnohí z nich sú vo väzení len pre nosenie krížika alebo pre vyznávanie Ježiša Krista! Toto je sláva Cirkvi, naša opora...,“ pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Vyzýva nás, aby sme sa modlili za prenasledovaných kresťanov.

 Máme pôstne predsavzatie? – pýta sa autor úvodníka Roman Modig. Spomína príklad zo života jezuitu pátra Jána Diešku a upozorňuje na hriech nesprávneho posudzovania ľudí. „Preto ôsme Božie prikázanie chráni česť človeka,“ píše autor. Zároveň nabáda nikdy nešíriť klebety a zvažovať, aké následky by mali naše reči na druhého človeka i pre nás samotných. Podľa pôstneho posolstva Svätého Otca máme v druhom človeku vidieť Kristovu tvár a dar.

Uvažovali ste niekedy hlbšie nad tým, čo znamenajú tieto invokácie z Litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu: „Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva!“, „Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie!“, „Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali“? V rubrike Poďme k Srdcu Ježišovmu ponúka na túto tému duchovné inšpirácie Lucia Žužová.

Jonáš – nádej a modlitba – pod týmto názvom si môžete prečítať podnetné myšlienky pápeža Františka o prorokovi „vychádzajúcom von“, ale i prorokovi „úteku.“ Príhovor inšpiruje k úvahe nad Božím milosrdenstvom a príležitosťami spoznať nádej a stretnúť sa s Pánom. 

Rubrika Apoštolát modlitby prináša článok Svedectvo Wandy Poltawskej a statočnosť prenasledovaných. Autorka Andrea Eliášová upriamuje pozornosť na život známej poľskej lekárky, ktorá prežila koncentračný tábor a bola osobnou priateľkou svätého pápeža Jána Pavla II.

Biblia a morálka – v prvej časti tohto nového cyklu biblista páter Ján Ďurica približuje dokument Pápežskej biblickej komisie, ktorý vyšiel s podnázvom Biblické korene kresťanskej dokonalosti. Pozastavuje sa nielen nad prameňmi, ale i hĺbkou tohto dokumentu, ktorý ponúka návod, ako zájsť v duchovnom živote „na hlbinu“, opierajúc sa o Božie slovo.

Eva Žilineková prináša pokračovanie svojho svedectva „Mami, nerieš...“ Tentokrát uvažuje nad narodením svojho syna. Hľadá spôsob, ako mu byť nablízku pri problémoch, ktoré ho stretajú v dospelosti a na pracovisku – pôrodných sálach, kde slúži ako lekár.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová článok Ruženkin príbeh: Keď každý deň vonia ako čerstvý chlieb. Ide o nevšedné svedectvo Poľky žijúcej vo Varšave, ktorej otca zavraždili v Katyni, keď mala štyri roky. V príspevku sa delí o svoje neľahké obdobie, počas ktorého jej zistili rakovinu. Hovorí aj o tom, ako počas pobytu v nemocnici vznikajú jej „obrázky svätých“. Nechýba zmienka o jej slovenskej priateľke, ktorá jej pomáha pri „nesení kríža.“

Čitateľ Marián ponúka svoj článok Pozvanie od Ježiša. Je s ním spojené povzbudzujúce posolstvo, ako sa dá pomocou modlitby spájať farnosť a ukázať cestu k Bohu tým, čo ho ešte nepoznajú.

Šesťdesiat rokov spolu – pod týmto názvom nájde čitateľ životný príbeh manželov Prudilovcov zo susednej Moravy, odvysielaný v Rádiu Proglas ako rozhovor vnučky s jej babičkou a dedkom. „Silná viera a sviatosť manželstva ich napriek slabostiam priviedla k lepšiemu životu. Oni sa naučili zvládať krízové obdobia a vydržali tak dlho spolu žiť, teraz sú dobrým príkladom pre iné rodiny,“ konštatuje v závere príbehu Ivo Sivoň.

Poznáte účinky svätenej vody? Autor Ján Vavrek prináša o tom skutočný príbeh z nemocničného prostredia pod názvom Sila svätenej vody.

Bystrík Mistrík sa čitateľom Posla prihovára básňou Túžba po Bohu. Pripomína cieľ, ku ktorému v každodenných zápasoch smerujeme, i spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť – s pohľadom upretým na Pána.

Páter Milan Hromník otvára v rubrike Z našich dejín tentoraz tému Sväté schody. Vysvetľuje ich históriu a význam pre kresťanov. Zavedie nás do Svätej zeme, do Ríma, ale aj na niektoré miesta na Slovensku, kde podľa vzoru rímskych vznikli ďalšie sväté schody.

Rubrika Hlasy a ohlasy prináša živé reakcie na obsah časopisu. O svoje dojmy a postrehy sa delia čitatelia zo Slovenska i z Kanady.

Ďakujeme, babka naša! – to je názov príspevku o vzácnej žene, pani Jožke Gabrišovej, ktorá je príkladom, ako sa popasovať s problémami a obetovať sa pre iných ľudí. A to všetko s modlitbou v srdci.

Skúsená autorka detskej rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) našla ďalšiu biblickú tému, v ktorej menším čitateľom približuje Starý zákon a postavu proroka Eliáša. Deťom opäť pripravila aj súťažné, motivačné otázky.

Viete, že poľský laik Jan Tyranowski, ktorý mal významný vplyv na duchovnú formáciu mladého Karola Wojtylu, neskoršieho pápeža Jána Pavla II., bude blahorečený? V rubrike Letom svetom sa dozviete aj to, že zdravotne postihnutú irackú kresťanku ukrývala pred prenasledovaním rodina jej moslimských priateľov. Rubrika prináša aj ďalšie zaujímavosti zo sveta a Cirkvi.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život