Jezuitipia20042018

59 rokov rehoľného jezuitského života pápeža Františka

V sobotu 11. marca si Svätý Otec František pripomenul 59. výročie svojho rehoľného jezuitského života. Do noviciátu Spoločnosti Ježišovej vstúpil, keď mal 21 rokov. Bolo to 11. marca 1958 v argentínskej Córdobe.

V sobotu 11. marca si Svätý Otec František pripomenul 59. výročie svojho rehoľného jezuitského života. Do noviciátu Spoločnosti Ježišovej vstúpil, keď mal 21 rokov. Bolo to 11. marca 1958 v argentínskej Córdobe. Už pred týmto rozhodnutím sa pripravoval na kňazstvo v diecéznom seminári Villa Devoto v Buenos Aires.

Po absolvovaní predpísaných dvoch rokov noviciátu zložil Jorge Bergoglio rehoľné sľuby a pokračoval v príprave na kňazstvo filozofickými a teologickými štúdiami v jezuitských kolégiách najprv v Čile a neskôr v rodnej Argentíne. Keď v roku 1969 prijal kňazskú vysviacku, bol v reholi už vyše 10 rokov. Po posledných sľuboch, ktoré zložil 22. apríla 1973, bol páter Bergoglio v Argentíne krátky čas novicmajstrom. Už zakrátko, 31. júla 1973 ho ako 36-ročného generálny predstavený jezuitov P. Pedro Arrupe vymenoval za argentínskeho provinciála a túto službu vykonával šesť rokov.

Po vymenovaní za biskupa v roku 1992 pápežom sv. Jánom Pavlom II. už Mons. Bergoglio viac nepodliehal pod rehoľných predstavených, nikdy však neprestal byť jezuitom. Aj neskôr sa ako arcibiskup Buenos Aires, kardinál a napokon i ako pápež stále hlásil k svojej rehoľnej príslušnosti. Pri mnohých príležitostiach to dal najavo aj svojou osobnou blízkosťou svojim rehoľným spolubratom, napr. pri stretnutiach s generálnymi predstavenými rehole, či už s pátrom Adolfom Nicolásom SJ alebo s jeho nástupcom, súčasným generálnym predstaveným pátrom Arturom Sosom SJ. 24. októbra 2016 prišiel Svätý Otec František osobne medzi delegátov Spoločnosti Ježišovej z celého sveta, ktorí sa v Ríme zhromaždili na 36. generálnej kongregácii rehole.

Správa bola prevzatá zo stránky slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu.
Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život