Jezuitipia20042018

„Posledné rozhovory“ Benedikta XVI. už aj v slovenčine

Peter Seewald a sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI. arcibiskup Georg Gänswein počas prezentácie knihy.

Pri príležitosti 90. narodenín emeritného pápeža Benedikta XVI., ktoré oslávi na Veľkonočnú nedeľu 16. apríla, vychádza v Spolku svätého Vojtecha v slovenčine svetový bestseller „Posledné rozhovory“.

Kniha sa označuje za duchovný testament Benedikta XVI. Podľa slov nemeckého novinára Petra Seewalda, ktorý od roku 1992 vydal už štyri knižné rozhovory s Josephom Ratzingerom, neskorším pápežom Benediktom XVI., je cieľom tejto publikácie „lepšie pochopiť človeka Josepha Ratzingera a pastiera Benedikta XVI., oceniť jeho svätosť – a predovšetkým otvoriť prístup k jeho dielu, v ktorom sa skrýva poklad pre budúce generácie“.

Kniha je rozdelená na tri časti. V prvej časti s názvom Rímske zvony Benedikt XVI. otvorene rozpráva o dôvodoch, ktoré ho viedli k odstúpeniu, a nevyhýba sa ani odpovedi na otázku, či to aspoň na okamih neoľutoval. V druhej časti Príbeh služobníka spomína emeritný pápež na svoje najdôležitejšie životné míľniky i na ľudí, s ktorými spolupracoval a ktorých si vážil. Nechýbajú medzi nimi veľkí teológovia ako Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar či Karl Rahner. Rovnako cenné sú jeho spomienky na priebeh Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý sám ako mladý teológ významne ovplyvnil. Tretia časť Ježišov pápež sa venuje dôležitým aspektom pontifikátu a apoštolským cestám Benedikta XVI., vracia sa však aj k trom aféram, ktoré poznačili jeho úrad – k prípadom sexuálneho zneužívanie mladistvých kňazmi, prípadu Williamson a afére Vatileaks –, ku ktorým sa Benedikt XVI. vyjadruje veľmi priamo a jednoznačne.

Správa bola prevzatá zo stránky TK KBS, krátené.
Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život