Jezuitipia20042018

Čo nájdete v májovom vydaní mesačníka Posol?

Májové číslo mesačníka Posol.

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína, že motorom jednoty Cirkvi je Duch Svätý, ktorého sme prijali vo sviatosti krstu a birmovania. Preto je dôležité prosiť ho o pomoc neustále, náš svet potrebuje jednotu, zmierenie, spoločenstvo.

V úvodníku s názvom Fatimské posolstvo a my Roman Modig pripomína duchovné prostriedky, ktoré Panna Mária odporúčala pri fatimských zjaveniach trom pastierikom ako „lieky“ na polepšenie ľudstva. Zároveň objasňuje, v čom spočíva aktuálnosť fatimskej výzvy pre dnešný svet.

Uvažovali ste niekedy hlbšie nad tým, čo znamenajú tieto invokácie z Litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu: „Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,“ „Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy“? Duchovné inšpirácie na túto tému ponúka Lucia Žužová v rubrike Poďme k Srdcu Ježišovmu.

V nádeji sa radujte – nad týmto známym citátom z Pavlovho Listu Rimanom uvažuje pápež František vo svojej katechéze. Jeho myšlienky nás môžu povzbudiť k väčšej vďake voči Bohu a k milosrdnej láske voči ľuďom.

Rubrika Apoštolát modlitby prináša Tri svedectvá z Afriky. V jednom z nich sa moslimka, riaditeľka škôlky z africkej Kene, prekvapivo priznáva, v čom ju oslovila duchovnosť prelatúry Opus Dei. Ďalšie svedectvo sa týka ženy prezývanej Mama Maggy alebo Matka desaťtisícich detí. A zaujímavý je aj príbeh misionára Petra Jaška, ktorý za svoju pomoc prenasledovaným kresťanom v Sudáne zaplatil ťažkým väzením.

Článok Kataríny Tóthovej Záhrada je o tom, ako môže práca v záhrade inšpirovať človeka k meditácii nad „duchovným záhonom“ a krásou stvorenstva.

Biblia a morálka
– v tretej časti tohto nového cyklu biblista páter Ján Ďurica vysvetľuje, čo znamená „zapracovať“ kresťanskú morálku do širšieho obzoru biblickej antropológie a teológie.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová článok Nebo na dosah cez každodenný kríž. Ide o mimoriadne svedectvo duchovného hrdinstva v ťažkých skúškach manželov Lajčinovcov z Bratislavy.

Eva Žilineková prináša pokračovanie svojho svedectva „Mami, nerieš...“, v ktorom pri spolužití a dialógu s dospelým synom – lekárom uvažuje tentoraz nad otázkou voľby birmovného mena pre jej študentku.

Maminou ihlou – pod týmto názvom ponúka Magdaléna Pajanková krásne svedectvo o tom, že obyčajná vyšívacia ihla môže byť tým najdôležitejším dedičstvom pre ľudí, ktorí stratili všetko. Článok vyjadruje obdiv dcéry svojej matke, dnes už staršej žene, ktorá zosuvmi pôdy v Nižnej Myšli v roku 2010 prišla o strechu nad hlavou.

Mária Irma Danieliszová ponúka čitateľom zaujímavý skutočný príbeh zo života, ktorý nazvala Sestry.

Barbora Adamková v príspevku Správna cesta človeka uvažuje nad tým, ako kráčať životom podľa Božej vôle, s pokorou a dôverou.

Páter Milan Hromník v rubrike Z našich dejín prináša článok Mariánske pútnické miesto Bratislava. Pripomína dôležitú časť dejín hlavného mesta Slovenska, ku ktorej patrí zničená a dnes postupne obnovovaná Kalvária s jej hlbokým duchovným dedičstvom. Podobne, ako aj stále navštevovaná Lurdská jaskynka na Hlbokej ceste.

Prvýkrát k Ježiškovi po vzácny pokrm – pod týmto titulkom Anna Abasová upriamuje pozornosť na prvoprijímajúce deti a pripomína krásu posvätnej chvíle prvého prijatia Pána v Eucharistii.

Skúsená autorka detskej rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) našla opäť ďalšiu biblickú tému, v ktorej menším čitateľom približuje Starý zákon. Jej príspevok má názov Jožkov veľký strach a Kniha žalmov. Deťom opäť pripravila aj súťažné, motivačné otázky.

Vedeli ste, že školskú tabuľu ako pomôcku pri vyučovaní vynašiel svätý Peter Fouriér? Alebo že v moslimskom Albánsku žije pol milióna katolíkov? V rubrike Letom svetom sa dozviete oveľa viac zaujímavostí z kresťanského sveta a Cirkvi.

Mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov jezuiti pozývajú na medzinárodné stretnutie „Magis Central Europe 2017“. Ako môže takéto stretnutie obohatiť život, o tom sa dočítate v krátkych svedectvách Slovenky Lenky a Libanončana Jeana.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život