Jezuitipia20042018

Čo prináša marcové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša marcové číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František zamýšľa nad postavou svätého Jozefa, ktorého sviatok si Cirkev v marci pripomína. Predkladá ho ako vzor vychovávateľa, ktorý Ježiša sprevádza na ceste „v raste múdrosti.“ Zároveň mu zveruje do ochrany všetkých rodičov aj kňazov.

Roman Modig kladie v úvodníku čitateľom otázku: Máme osobný vzťah k Ježišovi? Pripomína, že práve v pôste pokánie upravuje vzťah k Bohu i ľuďom a nabáda k nasledovaniu takéhoto spôsobu, ktorý vždy utužuje aj osobný vzťah ku Kristovi.

Krížová cesta Ježišovho Srdca – pod týmto názvom autorka Lucia Žužová formou štrnástich krátkych meditácií (podľa štrnástich zastavení krížovej cesty) uvažuje o nevyčerpateľnej láske a vlastnostiach Ježišovho milosrdného Srdca, ktoré trpelo pre hriešnikov tie najväčšie muky.

Formoval ho Pánov kríž a ulice plné tulákov a chorých – autorka Andrea Eliášová takto nazvala článok, v ktorom zhŕňa životný príbeh svätého Jána z Boha – zakladateľa rehole milosrdných bratov. Článok súvisí s marcovým úmyslom Svetovej siete modlitby Svätého Otca, čiže Apoštolátu modlitby.

Biblia a morálka – v 12. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica vysvetľuje teologický význam biblickej Zmluvy Stvoriteľa s Abrahámom i Zmluvy s Mojžišom a izraelským ľudom a dôsledky na morálku, Desatoro i to, čo to znamená v kresťanskom živote „uživotňovanie Zjavenia“.

V rubrike V radosti i bolesti možno nájsť príspevok Omilostená Terézia z Konnersreuthu. Ide o svedectvo života a viery mystičky 20. storočia – Terézie Neumannovej, ktorá mala dar stigiem. Autorka Andrea Eliášová si všíma, ako obdivuhodne niesla svoj životný kríž, a tiež to, ako sa stala veľkou pomocníčkou pre mnohých ľudí. V príspevku je i svedectvo slovenského kňaza z Ilavy, ktorý navštívil miesta, kde žila Terézia Neumannová.

Jezuitský páter Vendelín Javorka prežil desať rokov v sovietskych gulagoch. Pre svoju rodinu a spolubratov v reholi bol najprv nezvestný, potom mŕtvy. Napokon sa prihlásil listom svojmu bratovi do Žiliny. Vo svojich Duchovných cvičeniach zanechal hlbokú meditáciu o posledných Ježišových slovách z kríža, do ktorej pretavil aj svoju životnú skúsenosť s krížom. Pripomína ich autor článku páter Ladislav Csontos v príspevku nazvanom Kristových sedem slov na kríži.

Svätá omša znamená byť opäť na Kalvárii – takto výstižne zhrnul podstatu eucharistickej obety pápež František v jednej zo svojich katechéz. Kiež jeho slová podnietia čitateľov k hlbšiemu chápaniu a prežívaniu tajomstva svätej omše.

Pod názvom Sila Božieho slova autor Ivo Sivoň uvádza príbeh známeho talianskeho novinára a konvertitu Vittoria Messoriho. Spomína diela, ktorými sa po obrátení prihlásil k viere. Redakcia prináša aj podnetný úryvok z Messoriho knihy Prečo verím.

Pokánie ako celoživotný program – takéto motto inšpirovalo Evu Žilinekovú k ďalšiemu pokračovaniu svojho svedectva v cykle „Mami, nerieš...“ , v ktorom sa cez vzťah k synovi zamýšľa nad rôznymi otázkami a témami života.

Viete, čo znamená žiť pôstny život? Odpovedá na to autorka Magdaléna Pajanková v úvahe s rovnomenným názvom.

Druhá časť Lurdských príbehov sa venuje konkrétnej skúsenosti pacienta, ktorý v kúpeľoch vo Vyšných Hágoch pri lurdskej jaskynke zažil „nový duchovný zrod“ vďaka generálnej svätej spovedi a pobytu na tomto mieste. Ľubomír Kaľavský pútavo opisuje túto príhodu.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) sa tentoraz najmenším prihovára príbehom, ktorý nazvala Prechádzka s babičkou a úcta k starším. Opiera sa pritom o biblickú múdrosť z Knihy Sirachovcovej. Znovu deťom pripája aj motivačné otázky do súťaže o hodnotné ceny.

Vedeli ste, že najstarší biskup na svete má 102 rokov a žije v Čile? Alebo že vyšlo prvé vydanie Nového zákona v bieloruštine, ktoré dostal aj pápež František? V rubrike Letom svetom sa dozviete ešte oveľa viac informácií z kresťanského sveta.

Elena Kosová sa v rubrike V Božej blízkosti delí o spomienku na hlboko veriacu ženu, ktorá jej zasiahla do života. Príbeh matky piatich detí, vdovy, ktorá po smrti manžela prišla aj o dvoch synov, je silným svedectvom o sile priateľstva i duchovného sprevádzania. Príspevok má názov Žena silnej viery.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život