Jezuitiuto25042017

Duchovné zemetrasenie

Ikona Vzkriesenia Pána.Slovo zemetrasenie sa v našich predstavách bežne spája s katastrofou, nešťastím, nebezpečenstvom, smrťou. Dôsledky zemetrasenia sa dlho pociťujú – rozborené stavby, narušené cesty, strhnuté mosty. Moderné seizmologické stanice sú dnes schopné zaznamenať zemetrasenie a presne určiť jeho epicentrum, silu a dosah.

Čítať ďalej...

Pôstna prezieravosť

Obdobie pôstu je prípravou na sviatky Pánovho Zmŕtvychvstania.Je bežnou vecou, že človek, ktorý prekročil istú vekovú hranicu, si potrebuje z času na čas prekontrolovať svoj zdravotný stav a absolvovať niekoľko vyšetrení, aby sa ubezpečil, že všetky dôležité orgány pracujú v norme. Keby sa takáto preventívna kontrola dlhodobo zanedbávala, hrozilo by, že prípadná dysfunkcia alebo začínajúca choroba prerastie do vážneho ochorenia. 

Čítať ďalej...

Celoroční sprievodcovia

Duchovný rast má podľa viacerých autorov svoju vlastnú dynamiku a zákonitosti, kde zohrávajú dôležitú úlohu i duchovné priateľstvá. Sú to vzťahy, ktoré pomáhajú usmerňovať,  motivovať  a akoby sprevádzajú jednotlivé aspekty nášho duchovného života. Priateľov si vyberáme sami a nie poslednou vecou pri tomto výbere by mala byť otázka, kam ma toto priateľstvo vedie. Len pred niekoľkými dňami sme vstúpili do nového kalendárneho roka, na prahu ktorého obyčajne nechýba veľa želaní, prianí a predsavzatí. Faktom však zostáva, že na jeho konci neraz konštatujeme mnoho nesplnených predsavzatí. Platí to predovšetkým v duchovnej oblasti.

Čítať ďalej...

Farnosť - mystické spoločenstvo lásky

Významný teológ, jezuitský páter Karl Rahner, sa vyslovil, že kresťan v novom tisícročí bude buď mystikom alebo nebude vôbec kresťanom. Kresťan tvorí farnosť. Môžeme teda tiež povedať – farnosť v tomto tisícročí bude mystickou alebo nebude vôbec farnosťou, spoločenstvom kresťanov.Významný teológ, jezuitský páter Karl Rahner, sa vyslovil, že kresťan v novom tisícročí bude buď mystikom alebo nebude vôbec kresťanom.

Čítať ďalej...

Betlehemská meditácia

Manresa, narodenie KristaNielen deti, ale ani my vekom pokročilí nemôžeme odísť z polnočnej svätej omše bez toho, aby sme sa aspoň na chvíľu nezastavili pri betleheme. Betlehem s jasličkami, v ktorých je uložené batoľa Ježiš, trblietajúca sa hviezda, zvieratká, pastieri a po 6. januári aj traja králi.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby