Jezuitipia20042018

Seminár o živote a diele Vendelína Javorku SJ

V piatok 24. marca o 9.30 sa v Aule Diecézneho centra v Žiline uskutoční seminár o živote a diele významného slovenského jezuitu pátra Vendelína Javorku SJ (1882 - 1966). Jeho cieľom je predstavenie najnovších poznatkov a materiálov týkajúcich sa bohatého a pohnutého života tejto veľkej osobnosti Cirkvi i jezuitskej rehole.

V piatok 24. marca o 9.30 sa v Aule Diecézneho centra v Žiline uskutoční Seminár o živote a diele významného slovenského jezuitu pátra Vendelína Javorku SJ (1882 - 1966).

Jeho cieľom je predstavenie najnovších poznatkov a materiálov týkajúcich sa bohatého a pohnutého života tejto veľkej osobnosti Cirkvi i jezuitskej rehole. Podujatie organizuje Žilinská diecéza v spolupráci so slovenskou provinciou Spoločnosti Ježišovej.

Foto: archív SJ

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život