Jezuitipia20042018

Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácie

Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácie
Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácie
Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácie
Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácie
Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácie
Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácie
Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácie

V nedeľu, 2. októbra sa v hlavnom jezuitskom kostole Del Gesú v Ríme začala v poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej. Slávnostnú sv. omšu, ktorej predsedal predsedal P. Bruno Cadoré, majster rehole bratov kazateľov, svojim spevom skrášľoval bratislavský jezuitský chrámový zbor Chorus Salvatoris.

Možnosť sprevádzať zahájenie generálnej kongregácie svojim spevom bola nesmiernou cťou nie len pre členov samotného zboru, ale aj pre slovenskú provinciu Spoločnosti Ježišovej, ktorú Chorus Salvatoris svojim spevom už vyše dve desaťročia dôstojne reprezentuje na slovenskej i medzinárodnej scéne.

Foto: Pavel Kováč

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život