Jezuitipia20042018

Popoludnie s Magisom: Vyznaj sa v sebe samom

Približne 60 mladých ľudí si v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave malo možnosť najprv vypočuť prednášku pozvaného hosťa, pátra Jakuba Garčára SJ, o ignaciánskom rozlišovaní duchov a sebapoznaní.
Členovia spoločenstva Magis počas prípravy agapé.
Páter Jakub Garčár SJ
Popoludnie s Magisom - Vyznaj sa v sebe samom
Popoludnie s Magisom - Vyznaj sa v sebe samom
Približne 60 mladých ľudí si v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave malo možnosť najprv vypočuť prednášku pozvaného hosťa, pátra Jakuba Garčára SJ, o ignaciánskom rozlišovaní duchov a sebapoznaní.
Počas duchovnej obnovy zaznievali i úryvky z autobiografie sv. Ignáca z Loyoly.
Hosťom novembrového

Členovia spoločenstva Magis zorganizovali v sobotu, 12. novembra už druhú duchovnú obnovu pre mladých ľudí vo veku 18-35 rokov na tému „Vyznaj sa v sebe samom“.

Približne 60 mladých ľudí si v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave malo možnosť najprv vypočuť prednášku pozvaného hosťa, pátra Jakuba Garčára SJ, o ignaciánskom rozlišovaní duchov a sebapoznaní. Po prednáške nasledoval priestor pre osobnú modlitbu, po ktorej mali prítomní možnosť zakúsiť atmosféru ignaciánskeho zdieľania sa v tzv. Magis kruhoch (menších skupinkách). Popoludnie s Magisom bolo i tentokrát zakončené spoločnou sv. omšou a agapé v priestoroch TF TU.

Foto: Michal Pikna, Katarína Podobová

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život