Jezuitipia20042018

Chceš VIAC? Poď na Magis!

Magis Central Europe 2017 je medzinárodné stretnutie mladých ľudí  vo veku od 18 do 35 rokov, ktoré sa v tomto roku uskutoční od 14. do 23. júla v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku.

Magis Central Europe 2017 je medzinárodné stretnutie mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov, ktoré sa v tomto roku uskutoční od 14. do 23. júla v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku.

Program pozostáva z 2 častí. Experimenty, ktoré budú prebiehať od 14. do 20. júla, naučia účastníkov nachádzať Boha v každodennom živote, vo svojich aktivitách, v ľuďoch, ktorých stretnú, ale aj tam, kde by Ho nikdy neočakávali. Spoločné záverečné stretnutie v Prahe od 20. do 23. júla vytvorí účastníkom priestor na podelenie sa o svoju skúsenosť z experimentov v národných skupinách a v rámci festivalu národov i možnosť predstaviť svoju kultúru a skúsenosť ostatným účastníkom.

Účastnícky poplatok za Magis CE 2017 je 120 €. Prihlasovanie trvá do 15. mája. Podrobné informácie so zoznamom experimentov ako aj registračný formulár je možné nájsť na internetovej stránke www.spolocenstvomagis.sk. Chceš VIAC? Poď na Magis! Tešíme sa na Teba.

Svedectvá účastníkov Magis 2016 v Poľsku:

"Magis bol pre mňa zákrutou na ceste životom - zákrutou, za ktorou sa mi odkryla nádherná scenéria. Tušila som, že život s Bohom ponúka viac než to, čo som dovtedy poznala a Magis 2016 predstavoval moment, kedy som zakúsila to „viac". Vďaka ľuďom z môjho experimentu som objavila Boha ako nežného priateľa a milujúceho Otca a rozdiely medzi nami som začala vnímať nie ako problém, ale ako priestor pre vzájomné obohatenie". (Lenka, Slovensko)

"Niekoľko rokov som sledoval, ako sa moji priatelia, ktorí sa zúčastnili Magisu, vracajú späť zmenení, s veľkou radosťou a otvorení pre druhých. Vždy som sa čudoval, čím je táto skúsenosť taká odlišná od iných akcií. Až kým som sa minulé leto nezúčastnil Magisu 2016 v Poľsku! Teraz už chápem, prečo mi to nikto nedokázal vysvetliť. Je to totiž skúsenosť, ktorú treba prežiť srdcom, a nie pochopiť rozumom. Svedčiť, vidieť, žiť a spriateliť sa s ľuďmi z celého sveta, ktorých spája spoločná viera, ale každý z nich ju žije špecifickým spôsobom a tradíciou – to je neopísateľné! Vrátil som sa domov s pocitom, že patrím do veľmi veľkej rodiny, že nie som sám, cítim sa spojený s Kristom cez všetky Jeho stvorenia.. Cítim sa ako človek. Magis bol rozhodujúci moment v mojom živote, skúsenosť, ktorá otvára oči. A určite ovplyvní aj Tvoj život". (Jean, Libanon)

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život