Jezuiti



pia20042018

Slovenská provincia jezuitov má nového diakona

Novovysvätený diakon Peter spolu so slovenskými jezuitmi, ktorí sa zúčastnili na jeho diakonskej vysviacke.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku prežíva v týchto dňoch intenzívnu radosť z diakonskej vysviacky slovenského jezuitu Petra Bušu SJ, ktorú spolu so štrnástimi spolubratmi z celého sveta prijal v utorok 18. apríla v hlavnom jezuitskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) v Ríme. Pätnástim mladým jezuitom z Brazílie, Indie, Poľska, Slovenska, Slovinska, Argentíny, Ekvádoru, Vietnamu, Tanzánie, Mjanmarska a USA udelil diakonskú vysviacku Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, sekretár Kongregácie pre náuku viery. Na slávnosti sa zúčastnila aj skupina slovenských jezuitov na čele s provinciálom slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej pátrom Rudolfom Uherom SJ.

Peter pochádza z obce Kuzmice v okrese Trebišov. Po vstupe do Spoločnosti Ježišovej v roku 2007 absolvoval dvojročný noviciát v Ružomberku. Po ukončení filozofických štúdií v chorvátskom Záhrebe strávil v rámci tzv. magisterky (časť jezuitskej formácie deliaca filozofické a teologické štúdiá) dva roky v Bratislave, kde sa venoval pastorácii študentov a správe provinčnej webovej stránky. Momentálne je členom rímskeho medzinárodného jezuitského kolégia del Gesù a dokončuje základné teologické štúdiá na jezuitskej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. V budúcom akademickom roku bude pokračovať vo vyšších teologických štúdiách. Petrovi zo srdca blahoželáme a v jeho ďalších štúdiách i v službe ľuďom mu želáme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania.

Foto: Mária Podmajerská

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život