Jezuitipon19032018

Zdieľajme cestu

Zdieľajme cestu

Svetový deň pokoja, ktorý pripadá na 1. január 2018, je pre Svätého Otca vždy príležitosťou osloviť ľudí osobitným posolstvom. Na najbližší, už 51. Svetový deň pokoja, Svätý Otec František vyzýva k lepšiemu prijatiu ľudí, ktorí zo svojich krajín utekajú pred „vojnou a hladom alebo ktorí sú nútení opustiť svoje domovy kvôli diskriminácii, prenasledovaniam, chudobe a zhoršeniu životného prostredia.“ Podľa pápežových slov skutočná integrácia utečencov v súčasnosti predstavuje jednu z nutných podmienok pokoja v našej spoločnosti. V súčasnosti sa týka už viac než 250 miliónov migrantov, z ktorých sú 22 a pol milióna utečenci. Svätý Otec vyzýva, aby sme zmenili svoj pohľad na nich a nepozerali na migrantov ako na hrozbu, ale s dôverou videli v nich príležitosť „vybudovať budúci pokoj“. Práve vďaka hlbšiemu pohľadu môžeme objaviť, že títo ľudia nemajú prázdne ruky, ale prichádzajú so svojimi schopnosťami, energiou a úsilím.

Stratégia prijatia

Migračné vlny dneška majú dopad aj na náš duchovný a kultúrny život. Ľudský a spoločenský prístup k utečencom by sa mohol oprieť o štyri konkrétne činnosti. Takými sú prijatie, ochrana, podpora a integrovanie. Konkrétne prijať migrantov a utečencov znamená prijať ich aj vnútorne, t.j. stotožniť sa s ich blízkosťou vedľa nás, s ich potrebami v núdzi a podporiť možnosti pre ich legálny vstup do našej spoločnosti. Táto okolnosť sa nevylučuje s „čnosťou rozvážnosti“, ale, naopak, predpokladá ju. Práve s jej pomocou sú vlády jednotlivých krajín lepšie disponované prijať a integrovať aj tých najzraniteľnejších. Pápež František poukazuje na obavy, ktoré paralyzujú ľudskú akcieschopnosť. Jednou z nich je rétorika šíriaca sa v mnohých krajinách a zdôrazňujúca riziká pre národnú bezpečnosť alebo finančné bremeno plynúce z prijatia toľkých prichádzajúcich.
Za podobnými spôsobmi sa skrýva pohŕdanie ľudskou dôstojnosťou a tí, ktorí podnecujú strach z migrantov, konajú tak neraz práve pre politické ciele. Namiesto budovania pokoja, zasievajú do spoločnosti násilie, rasovú diskrimináciu a xenofóbiu. Migračná kríza v európskej spoločnosti prebudila diskusiu o vlastnej národnej, ale aj duchovnej identite. Ľudská osoba zo svojej prirodzenosti má sociálny rozmer, a práve ten ju vedie k spolupráci a združovaniu
sa s inými ľuďmi pri budovaní spoločného dobra i k obnove kresťanského zmýšľania. Prezident SR Andrej Kiska vo svojom prejave na 72. valnom zhromaždení Organizácie spojených národov v septembri 2017 označil sebectvo a úzke národné záujmy za hlavnú prekážku rozvoja ľudstva. Ochrana národných záujmov je podľa neho často iba zásterkou nezodpovedných politík. Prítomným štátnikom pripomenul, že sú zodpovední za osud migrantov, ktorí utekajú pred biedou a hrôzami vojny. „Naše odhodlanie konať je často poslednou nádejou týchto ľudí,“ povedal na pôde OSN prezident Andrej Kiska.

Otvorenosť Cirkvi

Medzinárodná katolícka charita spustila koncomnovembra 2017 celosvetovú kampaň s názvom „Zdieľajme cestu“ (Share the journey). Kampaň je zameraná na pomoc migrantom a prebieha pomocou sociálnych médií. Organizátori pozývajú všetkých, aby zdieľali na sociálnych sieťach fotky vyjadrujúce gesto otvoreného náručia. Podujatie podporil aj pápež František. Na jednej zo svojich stredajších audiencií sa poďakoval predstaviteľom charity za ich službu utečencom a migrantom. Pri tejto príležitosti povedal: „Na audiencii vítam zástupcov charity, migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl, ako aj pracovníkov ďalších katolíckych organizácií starajúcich sa o prijatie migrantov v Európe. Cirkev chce byť otvorená, zahŕňajúca a pohostinná. Každodennou námahou nám pripomínate, že Kristus sám nás prosí o prijatie našich bratov a sestier, migrantov a utečencov s dobre otvoreným náručím. Vtedy, keď je náručie otvorené, je pripravené na úprimné, srdečné objatie podobne ako kolonáda na Námestí sv. Petra, ktorá reprezentuje Cirkev – Matku objímajúcu všetkých, ktorí zdieľajú spoločnú cestu.“ Ku kampani „Zdieľajme cestu“ pozval verejnosť aj manilský arcibiskup a prezident Caritas Internationalis kardinál Luis Tagle.
Prostredníctvom videa porozprával skúsenosť s migráciou v jeho rodine, keď spomenul starého otca, ako v detskom veku kvôli chudobe emigroval z Číny na Filipíny. Od detstva bol vďačný za spolucítenie a príležitosti, akých sa mu dostalo v inej krajine.

Vyvážená komunikácia o migračnej téme

Konferencia biskupov Slovenska po povzbudení Svätého Otca Františka vyzývajúceho európske cirkvi k pomoci a solidarite vytvorila pracovnú skupinu, ktorej cieľom bude zvýšiť pripravenosť Katolíckej cirkvi na Slovensku na poskytnutie pomoci utečencom, a to v spolupráci s kompetentnými predstaviteľmi Slovenskej republiky. Pracovná skupina sa usiluje svoje pôsobenie rozvíjať voči štátnym inštitúciám, ako aj dovnútra cirkevného spoločenstva. Medzi prioritami jej činnosti je plánovanie a realizácia vyváženej komunikácie na tému utečencov
a migrantov. Pri poslednej návšteve biskupskej konferencie v Ríme pripomenul slovenským biskupom toto poslanie pápež František slovami: „Cirkev je povolaná hlásať a dosvedčovať vľúdne prijatie migranta v duchu lásky a rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby, v kontexte nevyhnutného dodržiavania zákonnosti.” Práve pri formovaní postojov jednotlivca majú významnú úlohu rodina, cirkvi a náboženské spoločenstvá.

Pripravili: Margita Stančíková, Milan Hudaček SJ
Leták Akcie 365 na december
Foto: agensir.it

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba