Jezuitištv20072017

Diakonská vysviacka Petra Bušu

Spoločnosť Ježišova na Slovensku prežíva v týchto dňoch intenzívnu radosť z diakonskej vysviacky slovenského jezuitu Petra Bušu.V utorok 18. apríla prijal spolu so štrnástimi spolubratmi z celého sveta v hlavnom jezuitskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) v Ríme diakonskú vysviacku slovenský jezuita Peter Buša SJ.

Čítať ďalej...

Prípravné stretnutie Magis CE 2017 v Prahe

Od 24. do 26. Marca sa v Prahe konalo prípravné stretnutie blížiaceho sa Magis Central Europe 2017, ktorý sa uskutoční od 14. do 23. júla v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku. Takmer 30 organizátorov blížiaceho sa Magisu z Česka, Slovenska, Poľska, Maďarska a Slovinska malo počas neho možnosť bližšie sa zoznámiť so štruktúrou programu ako aj s potrebnými informáciami týkajúcimi sa jednotlivých experimentov i záverečného spoločného stretnutia, ktoré sa uskutoční v Prahe. Od 24. do 26. marca sa v Prahe konalo prípravné stretnutie blížiaceho sa Magis Central Europe 2017, ktorý sa uskutoční od 14. do 23. júla v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku.

Čítať ďalej...

Magis Vianoce v Trlenskej doline

Viac než 30 „Magisákov“ sa od 6. do 8. januára stretlo na chate v Trlenskej doline, aby spoločne v kruhu spoločenstva Magis oslávilo sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána. Viac než 30 „Magisákov“ sa od 6. do 8. januára stretlo na chate v Trlenskej doline, aby spoločne v kruhu spoločenstva Magis oslávilo sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána.

Čítať ďalej...

Vianočná Magis kapustnica

Tohtoročnej Magis kapustnice sa zúčastnilo vyše 30 mladýchViac než 30 členov spoločenstva Magis z troch bratislavských stretiek sa vo štvrtok 15. decembra stretlo v priestoroch jezuitského Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave na už tradičnej predvianočnej „Magis kapustnici”.

Čítať ďalej...

Popoludnie s Magisom: Vyznaj sa v sebe samom

Približne 60 mladých ľudí si v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave malo možnosť najprv vypočuť prednášku pozvaného hosťa, pátra Jakuba Garčára SJ, o ignaciánskom rozlišovaní duchov a sebapoznaní. Členovia spoločenstva Magis zorganizovali v sobotu, 12. novembra už druhú duchovnú obnovu pre mladých ľudí vo veku 18-35 rokov na tému „Vyznaj sa v sebe samom“.

Čítať ďalej...

Biblia

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Modlitby